Deserti sa Vitaminovim proizvodima za pripremu poslastica

Vitamin Horgoš
Prehrambena industrija "Vitamin" d.o.o
Segedinski put br. 427
24410 Horgoš